Chcąc dopasować nasze treści do Państwa potrzeb oraz realizować usługi w zakresie naszej działalności, korzystamy na naszych stronach z technologii pozwalających nam zbierać Państwa dane osobowe. Pragniemy poinformować dokładnie co zbieramy, dlaczego to zbieramy i czego mogą Państwo od nas oczekiwać. Kim jesteśmy?  Haulovely to niewielka, rodzinna firma specjalizująca się w produkcji akcesoriów dla psów. Jednocześnie administratorem Państwa danych osobowych, a więc podmiotem odpowiedzialnym za to, co się z nimi dzieje, jesteśmy my: Haulovely, Esthetic Group Katarzyna Szyndera (działalność zarejestrowana w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa). Nasze zobowiązania w zakresie ochrony prywatności Bardzo poważnie podchodzimy do obowiązku ochrony powierzonych nam danych osobowych. W niniejszym oświadczeniu wyjaśniamy, w jaki sposób powierzone przez Państwa dane są przechowywane, w jaki sposób je chronimy oraz opisujemy Państwa prawa w zakresie ochrony prywatności (w stosownych przypadkach).

W przypadku zmiany oświadczena o ochronie prywatności

Firma Haulovely może od czasu do czasu dokonywać aktualizacji niniejszego oświadczenia dotyczącego ochrony prywatności (np. po otwarciu sklepu internetowego). W takich sytuacjach oświadczenie z naniesionymi poprawkami zostanie opublikowane na tej stronie, a w stosownych przypadkach zostanie także umieszczone w postaci powiadomienia na naszej stronie głównej. W jaki sposób i jakie dane zbieramy? Zbieramy dane:
 1. za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie (adres e-mail oraz adres IP) – w celu wysyłki kuponu rabatowego po otwarciu sklepu;
 2. w celu realizacji zamówień – zbieramy dane, które zostały nam przez Państwa przekazane w związku ze świadczonymi przez nas usługami, na przykład w związku ze złożeniem zamówienia (przez kontakt telefoniczny, mailowy, poprzez Instagram lub Facebook) i które są niezbędne do realizacji tego zamówienia: imię, nazwisko, adres oraz (w przypadku realizacji zamówień z wysyłką kurierem lub do paczkomatów Inpost) – numer telefonu, adres e-mail;
 3. zapisane w cookie w celu dopasowania treści do Państwa potrzeb. Pisząc o „treściach” mamy na myśli zarówno to, co publikujemy w naszym serwisie, jak również to, co wyświetlają Państwu nasi partnerzy. Pisząc o „dopasowaniu” mamy na myśli uczynienie treści ciekawszymi i bardziej użytecznymi dla Państwa. Dane zapisane w cookie umożliwiają nam bowiem analizowanie Państwa zachowań. Ich zbieranie jest oparte o wyrażoną przez Państwa zgodę.
 4. w celu personalizowania wyświetlanych Państwu reklam i dostosowania do Państwa preferencji prezentowanych treści marketingowych. Innymi słowy celem naszego działania jest profilowanie, a więc tworzenie na podstawie dostępnych nam informacji Pańswa portretu. Dzięki takiemu wykorzystaniu danych możemy wyświetlić Panstwu reklamę, która Państwa zainteresuje. Robimy to w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę.
Nasi partnerzy – komu udostępniamy Państwa dane osobowe? Państwa dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, trasportowe, wspomagają obsługę klientów i użytkowników Haulovely, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania działań przez boty internetowe i w celu sporadycznego sprawdzenia czy zachowania użytkownika naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań tychże robotów, możemy stosować na naszej stronie mechanizm Google reCAPTCHA. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Państwa adres IP. Sklep internetowy Haulovely przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:
 1. przekazania Państwa danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
 2. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 3. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 4. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 5. przekazania Państwa  danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych powyżej, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
 1. ING Bank Śląski S.A.
 2. Twisto Polska sp. z o.o.
Inni odbiorcy Jeśli wymaga tego od nas obowiązujące nas prawo, musimy przekazać Państwa dane osobowe uprawnionym do tego podmiotom, takim jak sądy, urzędy skarbowe czy organy ścigania. Zablokowanie kontaktu z naszej strony Jeśli wyrazili Państwo zgodę na dostarczanie informacji marketingowych, mogą ją Państwo wycofać w dowolnym momencie za pomocą wiadomości e-mail na adres [email protected]. Państwa prawa W zakresie Państwa danych osobowych, w stosownych przypadkach, przysługują Państwu następujące prawa:
 • Żądanie wydania kopii danych, którymi dysponujemy Mają Państwo prawo dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, którymi dysponujemy. W tym celu prosimy o kontakt za pomocą wiadomości e-mail na adres [email protected]
 • Prośba o zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych Jeśli z jakiegoś powodu nie życzą sobie Państwo, by nasza firma dysponowała lub korzystała z Państwa danych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail [email protected]. Niektóre dane mogą być przez nas nadal przechowywane w celach biznesowych lub prawnych, na przykład w celu spełnienia wymagań prawnych.
 • Korekta danych Mają Państwo możliwość edycji swoich danych osobowych. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem [email protected] – Państwa dane zostanę zweryfikowane oraz w razie konieczności poprawione.
Jak długo przechowujemy Państwa dane? Staramy się przechowywać Państwa dane tak długo, jak to konieczne z uzasadnionych powodów biznesowych lub prawnych. Po tym okresie zostaną one bezpiecznie usunięte. Jeśli chcą Państwo usunąć dotyczące Państwa informacje, prosimy o kontakt pod adresem [email protected] Jak złożyć skargę? Jeśli chcą Państwo złożyć skargę na sposób przetwarzania danych osobowych, prosimy o bezpośredni kontakt pod adresem [email protected]. Jeśli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu rozpatrzenia Państwa skargi, prosimy o kontakt z Biurem Generalnego Inspektora Danych Osobowych: https://www.giodo.gov.pl. Dodatkowe informacje W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). W przypadku, gdy podanie przez Państwa danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym. W przypadku, gdy podanie przez Państwa danych osobowych następuje w celu przekazania Państwa danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy. W przypadku przekazania Państwa danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Państwa płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego. W przypadku przekazania Państwa danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem. W przypadku przekazania Państwa danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Państwa dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Państwa towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o. Inne sposoby kontaktu z nami Jeśli mają Państwo jakiekolwiek inne pytania dotyczące Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt za pomocą wiadomości e-mail na adres [email protected] Jesteśmy również dostępni pod numerem telefonu: + 48 720 776 473